Čvc 08

Kurz Funkce a vzorce v Excelu bude probíhat dne 11. 10. 2013 od 8.30 h do 15.05 v Mediální studovně na budově A. Rozsah kurzu: 8 výukových hodin.

Obsah kurzu:

Rychlé shrnutí

 • Ovládání a data v MS Excel
 • Označení bloků (souvislé i nesouvislé)
 • Třetí rozměr – adresování buněk a listů, propojení listů

Formátování tabulek

 • Fonty, zarovnání
 • Sloučení a rozdělení buněk, nadpisy
 • Ohraničení versus orámování (tabulka, buňka)
 • Podbarvení
 • Podmíněné formátování

Grafy

 • Typy grafů vzhledem ke statistické analýze
 • Jednotlivé prvky grafu
 • Editování prvků grafu (nadpis, popis os, měřítko, vstupní data, legenda)
 • Proložení vhodnou matematickou funkcí

Vzorce a funkce

 • Zásady vkládání vzorců do Excelu
 • Editování vzorců, odkazy (relativní absolutní)
 • Základy vkládání funkcí, editování funkcí, parametry
 • Přehled základních statistických, matematických a logických funkcí

Řešené příklady

 • Tabulky a grafy
 • Míry polohy a variability
 • Kontingenční tabulka
 • Pravděpodobnostní funkceFunkce a vzorce v excelu – Kořínek


Přihláška na kurz:


Odesláním přihlášky:

 • se účastník zavazuje zúčastnit se minimálně 80% výukových hodin kurzu
 • účastník čestně prohlašuje, že je zaměstnancem Univerzity Hradec Králové na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo hlavní pracovní poměr
 • účastník kurzu souhlasí s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • účastník souhlasí se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu.

Po absolvování vybraného kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“.


Evaluace (průměrná známka; n=11 )
Obsah absolvovného kurzu: 1,64
Kvalita studijních materiálů: 1,18
Vědomosti lektora k danému tématu: 1,00
Pedagogické schopnosti lektora: 2,36
Organizace kurzu: 1,18
—————————————————————————–
Vzkazy z dotazníků:

 • Bylo by dobré opakování.
 • Méně chaotické, neuspořádané obsahově!
 • Postrádám vyšší pedagogickou zkušenost
 • Organizace výborná. Děkuji.
 • Bylo by dobré pamatovat na zopakování, demostrovat zadání vzorců – klidně i opakovaně. Ztrácel jsem se.
 • Pro pořadatele: je nutné, aby studijní skupina byla pokud možno konzistentní.
 • Kurz měl být více koncipován pro začátečníky a ne pro pokročilé uživatele Excelu.

Autor: Martin VondrákZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.