Čvc 08

Kurz Řešené statistické příklady v SPSS bude probíhat dne 13. 9. 2013 od 8.30 h do 15.05 v místnosti E15 na budově E (u Tesly). Rozsah kurzu: 8 výukových hodin.

Obsah kurzu:

Statistický paket SPSS

Krátce o SPSS

Základy ovládání

Spuštění

Popis pracovní plochy

Okna programu SPSS

Datové okno (Data Editor)

Výstupové okno (Viewer)

Vybrané důležitější operace v SPSS

Nový soubor

Import dat

Uložení datového souboru

Statistické procedury

Dvě hlavní nabídky v SPSS

Postup před spuštěním procedury

 

Řešené příklady

Tabulky a grafy (Příklad 1 – 4)

Míry polohy (průměr, medián, modus, kvantily), Příklad 5 – 7

Míry variability (variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient)

Test chí-kvadrát (kontingenční tabulka)Řešené statistické příklady v SPSS-2013 – Kořínek


Přihláška na kurz:


Odesláním přihlášky:

  • se účastník zavazuje zúčastnit se minimálně 80% výukových hodin kurzu
  • účastník čestně prohlašuje, že je zaměstnancem Univerzity Hradec Králové na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo hlavní pracovní poměr
  • účastník kurzu souhlasí s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu
  • účastník souhlasí se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu.

Po absolvování vybraného kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“.


Evaluace (průměrná známka; n=4 )

Obsah absolvovného kurzu: 1,8
Kvalita studijních materiálů: 1,5
Vědomosti lektora k danému tématu: 1,5
Pedagogické schopnosti lektora: 2,0
Organizace kurzu: 1,3
—————————————————————————–
Vzkazy z dotazníků:

  • Doporučují více předem zkoordinovat potřeby účastníků, aby lektor byl připraven na ně a využil čas na to, co je nejvíce třeba.
  • v případě rozšíření čidoplňujícího kurzu se rád zúčastním
  • Lepší předání znalsotí – velmi obšírné.
  • Přínosné, děkuji.

Autor: Martin VondrákZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.