Říj 20

V rámci projektu InPdF v KA3 se v termínu 27. – 29. září 2013 uskutečnil další kurz pro akademické pracovníky. Výjezdní kurz se konal v Harrachově v Hotelu Svornost. Zúčastnilo se ho 10 členů Katedry pedagogiky a psychologie.

Téma kurzu bylo stanoveno na Aktivizace studentů ve výuce, jeho lektorkou byla PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Cíle semináře:

  1. Získat informace o podstatě aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky.
  2. Získat zkušenosti s aktivizačními metodami v přímé účasti na navozených aktivitách.
  3. Aplikovat aktivizační metody do výuky studentů.

Program:

Téma Metody a formy práce
Předvídání, rozhodovací procesy, tři fáze výchovně vzdělávacího procesu(pátek) rozhodovací tabulka, diskusní pavučina
Budování sebedůvěry dětí v období puberty, konstruktivismus ve výuce(pátek) skupinová práce, čtyři rohy
Kritické myšlení(sobota) tabulka „vím, chci se dozvědět“
Podstata výchovy(sobota) podvojný deník, poslední slovo patří mně (diskuse, argumentace)
Shrnutí: charakteristika aktivizačních metod(sobota) plakátová metoda, pošta
Aplikační aktivity: Začlenění aktivizačních metod do výuky pedagogicko psychologických disciplín(sobota, neděle) skupinové řešení problémů, diskuse nad předloženými návrhy, reflexe obsahu a činností

Připravila: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., KPP PdF UHK
Aktivizace studentu ve výuce -Doležalová


Evaluace (průměrná známka; n= 10)

Obsah absolvovného kurzu: 1,0
Kvalita studijních materiálů: 1,0
Vědomosti lektora k danému tématu: 1,0
Pedagogické schopnosti lektora: 1,0
Organizace kurzu: 1,0
—————————————————————————–
Vzkazy z dotazníků:

  • Děkuji zejména za užitečné diskuse ke koncipování studia, na které není v průběhu „běžné práce“ tolik času.
  • Bylo to výborné!
  • Svěží, kreativní, užitečné!
  • Velmi přínosné – zařadit častěji.
  • Velmi plodné, opakovat častěji.
  • Skvělá organizace i vedení kurzu.
[Not a valid template]

Autor: Martin VondrákZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.