Lis 12

Vážení kolegové,
zveme vás na mikulášsko – předvánoční setkání, při kterém se během jednoho dne věnujeme popelce současného školství – kultuře řeči. Usilujme o vyšší úroveň mluvené mateřštiny, ke které se dnešní společnost chová značně macešsky.

Dítě zvládá mateřský jazyk nikoliv školním učením, ale především napodobováním vzorů. A když nejsou vzory kvalitní, napodobuje pak spontánně alespoň ty stávající – a ty jsou mnohdy problémové. Tak se kruh upadající úrovně mluvené češtiny stále zužuje. Kdo jiný – než my pedagogové – bychom se měli pokusit tento začarovaný kruh prolomit.

Dospělí by měli dětem číst a vyprávět pohádky – ať už rodiče svým dětem nebo tety a strýčkové dětem „vypůjčeným“. Vývoj dítěte a vytváření jeho morálního horizontu ovlivňují nejen samotné pohádkové příběhy, ale stejně silně působí i lidský vztah k člověku, který dítěti bájné a fantazijní děje čte, nebo je vymýšlí a vypravuje. Citové působení na dětského posluchače spočívá i v hudební kvalitě znění hlasu vypravěče. Barevný lidský hlas působí dlouhodobě a hluboce, protože jej člověk přijímá podprahovými cestami.

S tímto záměrem jsme pro vás připravili kurs „Vyprávíme a čteme pohádky – rodiče dětem a děti rodičům“, který se bude konat dne 6. 12. 2013 od 8:30 h do 15:05 h v místnosti SM1. Přihláška

Půjde nám o to, aby modulace vašeho hlasu i výslovnost byly naprosto vybroušené. Proto si zopakujeme Sedmero srozumitelné a znělé mluvy, se kterým jsme se zabývali v minulém roce. Pak se věnujeme možnostem, jak se dá lidský hlas modulovat, abyste přenášeli emocionalitu pohádek z grafického zápisu textu do zvukového, hudebně působivého znění svého hlasu.

Přínos jednodenního školení si pak vyzkoušíte o vánočních svátcích při předčítání příběhů z knížek, které Ježíšek přinese pod stromeček.
Dostanete tak příležitost, aby se vaše mluva stala tím potřebným vzorem, který bude dítě s obdivem napodobovat.

Na setkání se starými známými z minulého roku, i se zbrusu novými zájemci o kultivaci mluvené češtiny, se upřímně těší
Václav Martinec

Vyprávíme a čteme pohádky – rodiče dětem a děti rodičům – Martinec


Přihláška na kurz:


Odesláním přihlášky:

 • se účastník zavazuje zúčastnit se minimálně 80% výukových hodin kurzu
 • účastník čestně prohlašuje, že je zaměstnancem Univerzity Hradec Králové na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo hlavní pracovní poměr
 • účastník kurzu souhlasí s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • účastník souhlasí se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu.

Po absolvování vybraného kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“.


Evaluace (průměrná známka; n= 17)

Obsah absolvovného kurzu: 1,0
Kvalita studijních materiálů: 1,1
Vědomosti lektora k danému tématu: 1,0
Pedagogické schopnosti lektora: 1,0
Organizace kurzu: 1,1
—————————————————————————–
Vzkazy z dotazníků:

 • Vynikající kurz, škoda, že jen jednorázový. Pro upevnění zkušeností by bylo lepší, kdyby kurz probíhal ve vce fázích / termínech. Díky!
 • Byl to zážitek, velice užitečné pro život. Děkuji!
 • Děkuji za milý kurz – krásné téma.
 • Lektor je skvělý pedagog.
 • Proč neučíte dramatickou výchovu pro MŠ 🙂  Bylo by to stokrát  přínosnější 🙂
 • Škoda, že takové „lekce“ nemáme povinné, je to potřeba. Jste skvělý „komediant“ 🙂 Děkuji!
 • Perfektní. Vše se dá použít i ve škole během hodin literatury, či jako průprava nadramatizaci.
 • Kurz byl pro mne velmi přínosný. Myslím si, že takovým kurzem by měl projít každý pedagog (ideálně dlouhodoběji).
 • Velmi užitečné. Děkuji.
 • Krásné téma kurzu – vhodné nejen pro učitele, ale i rodiče.

 

Autor: Martin VondrákZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.