Lis 30

Práce ve dvojicích:

- Promyšlení pravidel při telefonování.
- Shrnutí pravidel a zapsání na tabuli.
- Dojde k určení doporučeného pořadí – oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru.
- Třída se rozdělí na dvě skupiny – volající   a volaní.
- Volající si vylosují lísteček s názvem instituce nebo jménem osoby (na lístečku je popsána i tématika hovoru).
- Volaní si také vylosují své „zařazení“.
- Simulace telefonních hovorů – po dvojicích. Ostatní kontrolují pravidla telefonování.
- Děti získají další zkušenost při jednání s dospělými.
- Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá poznat, kam asi volá.
- Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení“ od ostatních ve třídě.
- Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, hlasitost, …).
- Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.