Pro 01

Naše výprava

Mám pro vás radostně sdělení, brzy navštívíme zámek Sychrov. Mezi výběžky skal je klikatá cestička, kterou se dostaneme až k našemu cíli. Prohlédneme si interiér zámku, ve kterém se také natáčela pohádka Nesmrtelná teta. V přilehlé rozsáhlé zahradě se seznámíme s našimi známými dravými ptáky. Mezi místní rarity se řadí orel skalní, který pochází až z Vysokých Tater. Vaším úkolem bude po návratu do školy doplnit naší výpravu kresbou.

V cirkuse

Klid a pohoda v cirkuse se rázem změnily v chaos a zmatek. Sloni troubili, šelmy řvaly, koně se vzpínali a bili kopyty do nízkých přehrad, velbloudi střásali řetězy a zebry se srazily do houfu. Největší obavy vzbuzovali sloni. Stačilo, aby vyrvali kůly, které je poutaly k zemi. Sloupy jejich nohou by rozdrtily všechny překážky. Provazy by sloni zpřetrhali, stěny cirkusu zbortili. Vozy by se při jejich útoku zpřevracely. Dílo zkázy by značilo jejich pustošivý únik. Kůly však sloni nevyviklali, neboť je zkušení cirkusoví dělníci upevnili spolehlivě. Také řetězy vydržely nápor zdivočelých obrů. Lidé zvládli situaci, šelmy se postupně uklidňovaly  a za hodinu nastal obvyklý klid. Myšky, které celý ten poplach vyvolaly, zmizely dávno ve svých úkrytech.

 

Na nádraží

Zanedlouho vyjely na kolejiště lokomotivy i celé soupravy. Vlak číslo devět tisíc čtyři sta jedna směrem na Prahu – Vysočany, Lysou nad Labem, Nymburk, Kolín a koridorem dál jsem ale nikde neviděl. Chtěje si stěžovat, přistoupil jsem ve vnitřním pavilonu k okénkům informace Českých drah. Zavřeno, to se dalo čekat. Zmateně jsem pobíhal a ptal se kolemjdoucích. Až jakýsi výhybkář mě zpražil a důrazně mi řekl: „Ten vlak vám nejede odsud, ale z hlavního nádraží!“  Vydal jsem se tedy z Masarykova nádraží na Hlavní nádraží  a doufal jsem, že svůj vlak stihnu. Výhybkář za mnou ještě zvolal, že vlak bude mít minimálně desetiminutové zpoždění.

 

Dětské radosti na vodě

Po Vánocích se už zase dlouhé noci krátily, dne přibývalo, a nežli jsme se nadáli, přišlo jaro. Sníh pod paprsky sluníčka rychle roztával a led na potoce i na Jedličkově louži se stával vlhkým a špinavým. Potom i popraskal a rozpadl se v menší kusy, které s proudem odcházely do řeky Sázavy. Na několika krách, které zbyly, jezdili kluci od břehu, ale jízdy na křehkých krách se mohli odvážit jen ti opravdu nebojácní, kteří se nebáli nepříjemného vykoupání ve špinavé a ledové vodě. Odstrkovali se dlouhou tyčkou a svou klukovskou neohroženost dávali najevo divokým pokřikem a dupáním a poskakováním na malém kousku ledu.

Neodstrašovalo je, že každé jaro se jich vždy několik vymáchalo až po krk v bahnité vodě. Vždy znovu a znovu se snažili, aby ostatním klukům a děvčatům ukázali svou neohroženost. Když odpluly poslední kry, valila se potokem už jen kalná voda. V tu dobu jsem nerad chodil do okolních vesnic a často jsem se vrátil domů, protože nebylo možno tak rozvodněné a široce rozlité potoky přeskočit.

 

Letní 

Jednoho krásného odpoledne byla zřetelně jasná, modrá obloha. Nejlepší to je o prázdninách, když je teplo, protože se dá koupat a kdo tohle nezná, přichází o mnoho. Večer, když padne na hladinu tma a rozzáří se hvězdy jedna za druhou, na březích začíná divoký rej cvrčků, kobylek, světlušek a jiného hmyzu. To je potom koncert!

Když ale prší, říkáme, že je špatné počasí, a to pak celý kraj ztichne, jen na hladině bubnují kapky vody. Deštěm se často vyčistí dusný vzduch, a proto když dlouho neprší, vzhlížíme k obloze, pozorujeme mráčky a doufáme, že z nich nějaká kapka vláhy spadne. Zkrátka nikdy nejsou všichni spokojeni.

 

Marie Terezie

O vzdělání Marie Terezie pečovali jezuité. Jezuitou byl také její osobní zpovědník. Je zřejmé, že Marie Terezie nebyla ženou až přepjatě zbožnou. Nerozpakovala se zasáhnout do církevních záležitostí vždy, když se jednalo o posílení státní panovnické moci nebo o hospodářské zájmy země.

Bylo omezeno konání procesí a zrušeno mnoho svátků. Nejcitelněji však postihl církev výnos, jímž bylo zrušeno osvobození církevních statků od daní.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.