Pro 07

PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN

 • jména rodná, příjmení, přídomky a přezdívky:

Petr, Petrův, Honzík, Karel Novák, Jan Žižka z Trocnova, Karel IV. (Čtvrtý), Učitel národů (Komenský), Jiří z Poděbrad, Karel Veliký, Alexandr Makedonský, Archimédův zákon, náčelník Velký medvěd

 • příslušníci rodů, rodin a skupiny osob téhož jména:

Přemyslovci, Vršovci, rodina Táborských, manželé Novákovi

 • příslušníci národů a kmenů

Čech, Angličan, Slovan, Lužický Srb, Hanák, Moravský Slovák; Inkové, indián z kmene Apačů

 • obyvatelé místa nazývaného vlastním jménem:

Pražan, Seveřan (Skandinávec), Podskalští, Marťan (ale pozemšťan)

 • náboženská úcta:

Bůh, Pán Bůh, Kristus Pán, léta Páně 1848, v Pánu zesnulý, Mesiáš, Duch svatý (Svatý duch), svatý (sv.) Václav

 • společenská úcta:

v dopisech: Ty, Vám, v titulech historické povahy: Excelence, Jeho Eminence, Vaše Magnificence, Jeho Milost

 • postavy mytologické, alegorické a zosobnění přírodních jevů a lidských vlastností:

Perun, Zeus, Herkules, Venuše, Artemis, Dobrota a Zlo (postavy v pohádce), děd Vševěd, Láska a Nenávist, Rozum a Cit, Poníženost a Pýcha

 • zvířata:

liška Bystrouška, Šemík (kůň), Micka (kočka, Ajka (fena), Lórinka (papoušek), pták Ohnivák, Zrzka (veverka), Malina (kráva)

 • nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části:

Země, Jupiter, Měsíc, Slunce, Velký vůz, Paegas, Mléčná dráha (ale – sluneční soustava)

 • světadíly, země, krajiny:

Evropa, Latinská Amerika, Blízký východ, Dálný východ, Divoký západ, Bavorsko, Orient, Podkarpatská Rus

 • ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny:

Korsika, Pyrenejský poloostrov, Vysoké Tatry, Říp, Dolnomoravský úval

 • vodstva:

Suezský průplav, Tichý oceán, Atlantik, Středozemní moře, Aralské jezero, Vltava, Golfský proud, rybník Bezdrev, Tichá Orlice

 • obce, městské čtvrti a sídliště:

Praha, Malá Strana, Jižní Město, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, Zábřeh-Severovýchod (sídliště)

 • ulice, náměstí, nábřeží, sady apod.:

ulice Na Příkopě (Příkopy), Na Můstku (Můstek), Ve Smečkách, U Černého mlýna, ulice U Tržiště, Karlův most, Horní náměstí, náměstí Karla Čapka, Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána (Kpt.) Jaroše, Čechovy sady

 • významné stavby:

Pražský hrad, hrad Karlštejn, Prašná brána, Valdštejnský palác, chrám sv. Víta (ale – Svatovítský chrám, Palác kultury, Národní divadlo

 • mezinárodní organizace:

Evropské hospodářské společenství (EHS), Organizace spojených národů (OSN) , Dětský fond OSN (UNICEF)

 • státy a státní správy:

Česká republika, Republika francouzská, Spolková republika Německo, Švédské království, Království dánské, Spojené státy (severo) americké (USA), Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Anglie, Rakousko – Uhersko, okres Praha – západ, Morava a Slezsko, Zábřežsko

 • orgány státní správy:

Poslanecká sněmovna, Úřad vlády České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury ČR, Rada města Olomouce, Obecní zastupitelstvo v Dubicku, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Generální prokuratura ČR, Senát (v USA), Obvodní soud pro Prahu 5, Městská rada v Brně, Úřad města Zlína

 • společenské, hospodářské, vzdělávací a kulturní organizace:

Český červený kříž, Český svaz ochránců přírody, Komerční banka, Vítkovické železárny, Základní škola v (Úsově) – ale -  Ukončil základní školu., Gymnázium Jana Keplera v Praze 6, Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Střední odborné učiliště strojírenské Motorlet, Vysoká škola ekonomická v Praze, Konzervatoř v (Praze), Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta Akademie múzických umění, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova, Karlova univerzita, Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, Národní divadlo, Hudební divadlo v Karlíně, kino Blaník

 • významné dokumenty:

Zlatá bula sicilská, Dekret kutnohorský, Kutnohorský dekret, Listina lidských práv a svobod, Sbírka zákonů, Ústava ČR, Charta OSN

 • umělecká díla:

Kytice, Máj, Babička, Filozofská historie, Bílá nemoc, Fidlovačka, Má vlast, Polka Es dur, Kde domov můj?, Mánesův Orloj, Starý zákon, Z Nového světa

 • časopisy a noviny:

Zahrádkář, Žena a móda, Vesmír, Časopis lékařů českých, Zemědělské noviny, Lidové noviny.

Autor: Václav VíškaZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.