Led 06

Kurz Statistické zpracování dotazníků  a experimentálních dat v programu SPSS bude probíhat ve dnech 13. a 20. ledna 2014 vždy od 14:00 do 17:30 hodin v místnosti E15 v budově E (u Povodí Labe). Celkový rozsah kurzu: 8 výukových hodin.

Lektor: RNDr. Michal Čihák, Ph.D.

Cílem kurzu je osvojení si praktických dovedností při práci s programem SPSS v oblasti statistického zpracování výsledků vědeckého výzkumu v oblasti sociálních věd. Hlavní pozornost bude věnována zejména analýze různých typů dotazníků. Účastníci kurzu se naučí: přenášet údaje získané z dotazníků do prostředí programu SPSS, provádět jejich automatické úpravy, volit vhodné statistické metody pro jejich zpracování, interpretovat výsledky analýz, vytvářet názorné statistické grafy

Seznam témat:

 1. Import dat z různých zdrojů (MS Excel, Word, webové stránky) do programu SPSS.
 2. Úpravy dat před statistickým zpracováním (formáty proměnných, chybějící pozorování).
 3. Výpočet popisných statistik (průměr, modus, medián, směrodatná odchylka, kvantily).
 4. Grafické znázornění statistických dat (volba vhodného typu grafu, osy, popisky).
 5. Porovnání dvou souborů (t-test, analýza rozptylu, neparametrické testy).
 6. Vícerozměrné statistické metody (metoda hlavních komponent, faktorová analýza, shluková analýza).

V případě zájmu účastníků mohou být doplněna další témata, například:

 • regresní a korelační analýza
 • diskriminační analýza

 
Statist. zprac. dotazníků v SPSS-Analýza dotazníku-2014 – Čihák


Přihláška na kurz:


Odesláním přihlášky:

 • se účastník zavazuje zúčastnit se minimálně 80% výukových hodin kurzu
 • účastník čestně prohlašuje, že je zaměstnancem Univerzity Hradec Králové na základě platného pracovně právního vztahu příp. dohod mimo hlavní pracovní poměr
 • účastník kurzu souhlasí s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace Univerzitou Hradec Králové výhradně pro účely realizace, hodnocení projektu a propagace do konce roku 2025, a dále s tím, že tyto údaje mohou být využity třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, a to pouze k účelům evidence a monitorování a kontroly projektů, resp. k vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • účastník souhlasí se zasíláním dalších informací, týkajících se projektu.

Po absolvování vybraného kurzu obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“.


Evaluace (průměrná známka; n=17 )

Obsah absolvovného kurzu: 1,0
Kvalita studijních materiálů: 2,0
Vědomosti lektora k danému tématu: 1,24
Pedagogické schopnosti lektora: 1,8
Organizace kurzu: 1,0
—————————————————————————–

Vzkazy z dotazníků:

 • Děkuji, skvělé!
 • Nutno vydat metodický návod. Jednou si to zkusit nestačí!! Vemi potřebné je opakovaní či rozšíření kurzu.
 • Výborné, děkuji za zprostředkování.
 • Pokračování kurzu, prohlubování znalostí a procvičování praktických dovedností, příp. kurz se zaměřením na konstrukci dotazníků a dobrou koncepci položek. Jinak bezva a díky.
 • Kurz byl velmi užitečný, ideální by bylo pokračovat. Děkujeme lektorovi za odpovědný přístup a za pěkný pedagogický projekt.
 • Oceňuji hlavně kombinaci lidského přístupu a odbornosti + pragmatické pojetí kurzu.
 • Velmi žádoucí by bylo pokračování kurzu.
 • Hezké, srozumitelné podání, přiměřené tempo výkladu.
 • Bylo by dobré vypracovat podrobnější návod, jak s programem pracovat – jak a co na různá šetření použít.
 • Skvělý kurz – je žádoucí opakování.
 • Lektor byl výborný, měl lidský přístup, vše vysvětlil do podrobna. Děkuji!
 • Byl by vhodný další kurz s tímto lektorem a probrání dalších funkcí SPSS + některé zopakovat či prohloubit na dalších příkladech.
 • Malá časová dotace!
 • Díky za možnost absolvovat kurz.
[Not a valid template]

Autor: Martin VondrákZanechte komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.