Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

K přídavnému jménu vytvoř správně všechny stupně a pokus se k nim najít protiklad.

Jednoduchý, malý, čistý, tichý, hluboký, krásný, veselý, hloupý, líný, řídký, hrubý, tmavý.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013
Odvoď správně přídavná jména od následujících podstatných jmen.

Vlaštovka, okno, bahno, rostlina, krkavec, kámen, ráno, koleno, slon, černoch, Němec, husita, žoldnéř, student, Evropa, telefon, chlapec, stín, Egypt.

Příklad: vlaštovka – vlaštovčí.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Doplň -n-, nebo -nn-.

Proutě-ý koš, celode-í služba, souhr-ý úkol, ply-á skupenství, trest-ý čin, dřevě-ý východ, hlině-ý džbán, jele-í parohy, ra-í vstávání, slo-í kel, jesky-í krápník, neúči-á obrana, vra-í krákání, sklene-á váza, drátě-ý plot, sezó-í sleva, byli-ý odvar, krátkovl-á vysílačka, nestra-ý soudce, rovnorame-ý trojúhelník, každode-í cvičení, varha-í koncert, bezejme-ý hrdina, rostli-á výroba.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Uveď přídavná jména ve správném tvaru.

Četli jsme o (škodlivý) účincích slunečního záření. Slyšel jsi tu pohádku o tom (malý) štěněti? Letadlo zmizelo v (tmavý) mracích. Řidič automobilu plašil srnky (pronikavý) troubením. Bylo jí líto (odkvetlý) růží. Chtěl se vyrovnat (otužilý) sportovcům. Máme doma (hravý) štěňata. Kolik let mají (ohromný) sekvoje? (Malý) ptáčata hladově pištěla. Máme rádi příběhy se (statečný) bojovníky. Setkal jsi se už někdy s (mimozemský) bytostmi? Našli jsme zprávu pod (trnkový) keřem. S (natažený) svalem nemohl sportovat. Potápěli jsme se v (modravý) hlubinách Jadranu.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Které písmeno napíšeš v koncovce podstatného jména rodu ženského?

Dej tam špetku sol-. V lahvi s limonádou se utopil dvě včel-. Ve chvíl-ch volna se zabývá různými činnostm-. Babička se narodila v Příbram-. Uprostřed návs- rostly líp-. Vytvářela různé barevné směs-. U nás se s hyenam- potkáme jen v zoologické zahradě. Sestra jezdívá z Břeclav- do Opav-. Severoamerické step- se nazývají prérie, jihoamerické pamp-. Ve větv-ch  seděly žluv-. Lišíme se navzájem povahovými vlastnostm-.

   

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Slova v závorkách dej do správných tvarů množného čísla.

Skočil do vody (rovná noha).

Pomáhal tvořit (vlastní ruka).

Seděl na židli s (rozviklaná noha).

Stál pevně na (obě nohy).                                                

Lavice stála jen na (tři nohy).

V dílně stál stůl bez (dvě nohy).

Pes mi ležel u (noha).

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Roztřiď uvedená podstatná jména do čtyř skupin (pomnožná, hromadná, látková, množné číslo podstatného jména). Některá jména užij v libovolném tvaru ve větách.

Prázdniny, ptactvo, mléko, vlasy, boty, housle, dveře, Pardubice, sklo, uhlí, sáně, ledviny, kalhoty, prádlo, Oslavany, vrata, voda, obecenstvo, lodě, Klatovy, nádoby, sklo, křoví, mýdlo, vojsko, včelstvo, zrní, tepláky, mouka.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Vypiš označená podstatná jména, rozliš konkrétní a abstraktní, urči jejich pády a vzory.

Hanka dostala k narozeninám nové kolo. Tatínek měl spoustu starostí s autem. Sousedi mají před domem veliký záhon růží. V zoologické zahradě si opice užívaly na nové houpačce.  O prázdninách  si užili hodně radosti. Knihovnice narovnala nové knihy do polic. Na prázdniny nám zůstanou hezké vzpomínky.  Katka shrnula sešity na hromádku. Při nočním pochodu zažívali strach.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Vytvoř dvojice vět, ve kterých bude zřejmý rozdíl mezi konkrétním  a abstraktním podstatným jménem.

Krmení, pohled, pití, stavba, šití, koníček, malba.

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 30. Listopad. 2013

Přiřazuj podstatná jména ke vzorům a odůvodni pravopis i/y.

Z Jihlav- do Přibyslav-, orloj s apoštol-, mezi Rus-, Francouz- a Ital-, v neděl- a v ponděl-, na břez-ch Sázav-, k panu Novákov-, různé směs-, bílí čáp-, v jetel-, mezi pol- a lukam-, v košil-, o pstruz-ch, kyselé zel-, loďka s vesl-, ke starostov-, ruce s mozol-, s přátel-, Karlov- posílám holub-, k cíl-, s peněz-, hrst tráv-, kapky proti kašl-, v prales-ch, s perlam- a drahokam-, mezi pytl-, oprava obuv-, k vítěz-, stálé zdrav-, mapy Posázav-, v Mladé Boleslav-.

zapsal Václav Víška