Zveřejněno: Sobota, 07. Prosinec. 2013

Nashledanou příště

Slovo dcera bylo tím hlavním impulzem, který mně inspiroval k napsání tohoto jazykového koutku.

Slovo dcera označuje potomka ženského pohlaví, jeho sémantika je tedy jasná, problémy však mohou nastat při jeho výslovnosti. Zejména při výslovnosti první slabiky našeho slova, konkrétně hlásek D a C. Možná si to ani nepřipouštíme, ale výslovnost tohoto slova může být dvojí. Vyslovit můžeme buďto obě hlásky, tedy [dcera], nebo aplikovat jedno z jazykových pravidel, kterými se naše mateřština hemží a vyslovit skupinu hlásek D a C dohromady.
»» celý článek Zamyšlení nad spodobou

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 07. Prosinec. 2013

Přechodníky

 Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop … si prozpěvoval Jiří, můj známý, při naší pravidelné schůzce v jedné hradecké kavárně. Avšak nedozpíval, ihned po prvním verši Ježkovy písně se zarazil a obrátil se na mne s otazníkem v očích. Co znamená slovo nesa?

Dnešní rozjímání o naší mateřštině tedy budu věnovat problematice používání podobných slov, které Jiřího vystrašilo. Jedná se totiž o tzv. přechodníky a to jsou slova, která dělají problémy kdekomu z nás. Ne, že bychom nevěděli, kdy je použít, spíše nám činí obtíže použít ten správný tvar.
»» celý článek Zamyšlení nad přechodníky

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 07. Prosinec. 2013

Zívačka

V tomto zamyšlení se budeme věnovat jevu, který je se jeví jako snadný a pochopitelný. Jedná se o vyjmenovaná slova. Dnešní okruh zájmu dokonce zúžíme pouze na vyjmenovaná slova po Z.

Mnozí z vás jistě namítnou, proč zrovna po Z, těch je přece nejméně. Skutečně tomu tak je, těchto vyjmenovaných slov není mnoho, avšak i mezi nimi najdeme výrazy problematické, takže pusťme se do práce.
»» celý článek Zamyšlení nad vyjmenovanými slovy po Z

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 07. Prosinec. 2013

Shrňme sníh od svých domů, nebo zhrňme?

Budeme se věnovat jednomu jevu, který nemnohému pisateli způsobí obrovské obtíže. Na mysli mám předpony s a z.

Jistě si už domýšlíte. Tak jak se píší slova spíchnout, sfouknout, shon, zblednout?  Se s nebo se z na začátku? Těchto slov je v češtině celá řada, ale člověk nemusí zoufat a být při psaní bezradný. Existuje totiž vysvětlení.
»» celý článek Zamyšlení nad předponami s, z

zapsal Václav Víška


Zveřejněno: Sobota, 07. Prosinec. 2013

Na Kotli či na Na kotli?

Nedávno jsem se procházel Malšovicemi, městskou částí Hradce Králové. Všiml jsem si ukazatele, který oznamuje název ulice. Stálo tam Na kotli. Psáno s velkým N a s malým K. V tu chvíli jsem se zarazil.

Co je na tom nápisu divného, ptají se jistě mnozí? Ještě neodpovím. Budeme nejdříve pokračovat v naší procházce dál Malšovicemi směrem k Malšově Lhotě. Tam se totiž nachází ulice Na Hrázce. Na ceduli však psáno  s velkým N a velkým H.
»» celý článek Zamyšlení nad vlastními jmény po předložce

zapsal Václav Víška