Led 06

Adresa: Zámecká 243, 547 01 Náchod

Webové stránky: www.poklop.dokoran.eu

Poslání:

  • možnost pro mladé lidi setkávat se a trávit volný čas v nerizikovém klubovém bezalkoholovém prostředí,
  • formou seberealizace a podílením se na tvorbě jednotlivých programů nabízet mladým lidem příležitost poznat odpovědnost při přípravě a prezentaci vlastní akce,
  • nabídka kulturního a volnočasového vyžití,
  • dodávání inspirace a motivace pro další aktivity.

 

Poskytované služby:

  • nabídka prostoru klubu pro prezentaci vlastních aktivit (výtvarná činnost, hudební a literární tvorba…), formou seberealizace a podílením se na tvorbě programu: Tímto způsobem získávají mladí lidé příležitost pocítit odpovědnost při přípravě a prezentaci vlastní akce. Program je doplňován zaměstnanci klubu o další počiny již zkušených tvůrců, které poskytují nejen možnost kulturního, volnočasového vyžití, ale také inspiraci a motivaci pro další aktivity.
  • pořádání kulturních akcí ( koncerty, výstavy),
  • v běžném provozu funguje alternativní klub Poklop jako čajovna.

 

Cílová skupina:

  • mladí lidé různých sociálních a zájmových skupin ve věku 12 – 26 let.

 

Autor: Martin Vondrák