Pro 30

Adresa: Husova 199, 530 03 Pardubice

Webové stránky: http://www.amalthea.pardubice.cz/

Poslání:

 • podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit,
 • posláním programu Sanace rodiny je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům z Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy,
 • posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání,
 • cílem Centra náhradní rodinné péče je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat  k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině;

 

Poskytované služby:

 • služby programu Sanace jsou:
  • sociální poradenství,
  • právní poradenství,
  • podpora a nácvik rodičovských dovedností,
  • hospodaření s financemi a vedení domácnosti,
  • nácvik a upevňování péče o dítě,
 • služby programu Centra náhradní rodinné péče jsou:
  • zvyšování odbornosti náhradních rodičů v péči o dítě,
  • osvětová činnost,
  • zvyšování zájmu o náhradní rodinnou péči

Cílová skupina:

 • děti v náhradních rodinách,
 • náhradní rodiny,
 • zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče

Autor: Martin Vondrák