Led 05

Adresa: Soudná 13, 506 01 Jičín – Valdické předměstí

Webové stránky:  http://www.apropojicin.cz

Poslání:

  • posilování soběstačnosti,
  • podporování samostatnosti,
  • začleňování uživatele služby do společnosti.

 

Poskytované služby:

  • rozvíjení komunikačních schopností a sociálních vztahů,
  • výchovně vzdělávací a aktivizační program,
  • denní péče,
  • individuální přístup,
  • ambulantní služby pro všechny, kteří jsou v nepříznivé situaci a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby.

 

Cílová skupina:

  • děti a mladí dospělí od 6 do 25 let z Jičína a širokého okolí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

 

Autor: Martin Vondrák