Led 05

Adresa: Mokrovousy 51, 503 15

Webové stránky: www.auracanis.cz

Poslání:

  • zabývá se zejména působením canisterapeutických či felinoterapeutických týmů ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách, u lidí tělesně, mentálně, sociálně nebo jinak znevýhodněných,
  • výchovou dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům pořádáním přednášek a osvětovou činností na téma „Canisterapie“ a „Felinoterapie“,
  • konzultacemi při výcviku canisterapeutických psů, felinoterapeutických koček, pořádáním canisterapeutických a felinoterapeutických zkoušek.

 

Poskytované služby:

  • canisterapie a felinoterapie – podpůrné léčebné metody.

 

Cílová skupina:

  • děti se specifickými vývojovými poruchami učení a LMD,
  • mentálně a tělesně postižení,
  • emocionálně a citově deprimovaní klienti, děti s poruchami chování.

 

Autor: Martin Vondrák