Pro 30

Adresa: Milheimova 694, 530 02 Pardubice

Webové stránky: www.skp-centrum.cz

Poslání:

 • posláním je poskytovat podporu a pomoc mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení,
 • jedná se o pobytovou službu, která napomáhá mužům řešit nepříznivé situace a efektivně snižovat míru jejich závislosti na systému státní sociální podpory

 

Poskytované služby:

 • mapuje životní situace uživatelů služby,
 • umožňuje přechodné ubytování,
 • poskytuje podmínky pro osobní hygienu,
 • zajišťuje základní ošacení,
 • vede k samostatnému řešení problémů,
 • pomáhá při zajištění stravy – zabezpečuje vhodné podmínky k přípravě jídla (kuchyň),
 • v krizových situacích poskytuje potravinovou pomoc či nabízí možnost stravy v Nízkoprahovém denním centru,
 • zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (úřady, školy, nemocnice, apod.),
 • formuje pozitivní postoje k vlastní budoucnosti,
 • snaží se navrátit uživatele do společnosti a posílit jejich kompetence tak, aby byli schopni v ní samostatně fungovat,
 • vede uživatele k respektování společenských norem a k přijetí zodpovědnosti za své jednání.

 

Cílová skupina:

 • muži ve věku od 18 do 80 let, výjimku tvoří otec se syny staršími 15 let
 • muži vracející se z výkonu trestu či jiného výchovně nápravného zařízení
 • muži v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení

 

Autor: Martin Vondrák