Pro 30

Adresa: 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.bkb.cz

Poslání:

 • poskytování pomoci obětem a svědkům trestných činů,
 • podílet se na prevenci kriminality,
 • usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.

 

Poskytované služby:

 •  pečovatelská služba,
 •  právní, psychologické a sociální poradenství,
 •  zprostředkování kontaktu s jinými organizacemi,
 •  osvěta, semináře, konference,
 •  posttraumatická stresová péče,
 •  prověření základních potřeb člověka,
 •  pomoc při stanovování priorit,
 •  telefonická krizová pomoc,
 •  zmapování individuální situace a pomoc při hledání strategií klientů,
 •  poskytnutí bezpečného prostoru a podpory při ventilaci emocí.

 

Cílová skupina:

 • oběti a svědkové trestných činů,
 • oběti domácího násilí,
 • pozůstalí po obětech domácího násilí.

 

Autor: Martin Vondrák