Led 05

Adresa: Studnice u Náchoda, Studnice 77, PSČ 549 48

Webové stránky: http://www.canisterapeuti.cz/

Poslání:

  • terapeutická práce s vycvičeným psem v ústavech, stacionářích, školách a školkách a osvěta a informování, co canisterapie je a jak pomáhá,
  • terapeutická práce s postiženými lidmi pomocí vycvičeného psa,
  • zlepšování psychického, tělesného i zdravotního stavu zdravých i postižených dětí, mládeže, dospělých a seniorů.

 

Poskytované služby:

  • návštěvy s vycvičeným psem ke zlepšení zdravotního a psychického stavu, odstranění agresivity, nebo apatie klientů,
  • polohování se psem k uvolnění spasmů, odstranění obavy ze psa,
  • terapie se psem za účelem motivace osob k pohybu,
  • terapie ke zlepšení jemné i hrubé motoriku, soustředění, citový rozvoj.

 

Cílová skupina:

  • děti a mládež s fyzickým i duševním postižením ve stacionářích a ústavech,
  • dospělí s fyzickým i duševním postižením v ústavech,
  • senioři v domovech důchodců.

 

Autor: Martin Vondrák