Pro 30

Adresa: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

Webové stránky: www.cedrops.cz

Poslání:

 • Posláním obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice je pomáhat lidem s duševním onemocněním, zlepšovat jejich životní podmínky tak, aby žili spokojeně v prostředí, které si sami zvolí, a vytvářet pracovní místa pro osoby obtížně zaměstnavatelné.

 

Poskytované služby:

 • sociálně aktivační služby,
 • výplň volného času a organizace týdne,
 • podpora při naplňování potřeb a přání uživatelů,
 • stabilizace zdravotního stavu,
 • podpora klientů v nacházení nových sociálních  kontaktů a přátel,
 • posílení co největší úrovně nezávislosti a sebevědomí,
 • možnost vzdělávat se a získané znalosti udržovat.
 • sociálně terapeutické služby:
  • individuální práce s klientem: poradenství, psychosociální rehabilitace,
  • expresivní terapie: muzikoterapie, artklub,
  • psychoterapeutické programy: skupinová setkání klientů a jejich blízkých,
 • sociálně terapeutická dílna:
  • rehabilitace ve třech stupních a následné zlepšení klientovy výkonnosti, zručnosti, soustředění se na práci, vycházení s kolegy a zlepšení zdravotního stavu klienta.

Cílová skupina:

 • lidé s diagnózou duševního onemocnění, především psychózou schizofrenního okruhu nebo afektivních poruch, které probíhají dlouhodobě nebo v opakovaných atakách, chronickými poruchami osobnosti, neurózami či poruchami v kombinaci s lehčí formou mentální retardace.

 


Autor: Martin Vondrák