Pro 30

Adresa: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice

Webové stránky: http://czp-pk.cz/cs/2-pardubice/

Poslání:

  • Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany a seniory.
  • Centrum vyvíjí činnost bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci, či je teprve takovouto situací ohrožen.

 

Poskytované služby:

  • osobní asistence,
  • sociální rehabilitace, jež je zajišťována třemi základními způsoby – prostřednictvím internetové učebny, kurzu anglického jazyka a pracovní rehabilitace (výtvarná činnost pro osoby se zdravotním postižením),
  • odborné sociální poradenství,
  • půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, prodej baterií do sluchadel

 

Cílová skupina:

  • zdravotně postižení občané.

 

Autor: Martin Vondrák