Led 05

Adresa: Jiráskova 193, 550 01 Broumov (Domov pro seniory)

Dělnické domy 78, 550 01 Broumov (Pečovatelská služba)

Webové stránky: http://www.broumov.net/cssnadeje/

Domov pro seniory:

Poslání:

 • poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované služby:

 •  poskytnutí ubytování,
 •  poskytnutí stravy,
 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 •  sociálně terapeutické činnosti,
 •  aktivizační činnosti,
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina:

 • senioři.

 

Pečovatelská služba:

Poslání:

 • terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina:

 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři,
 • rodiny s dětmi (rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí).

 

Autor: Martin Vondrák