Led 06

Adresa: Husova 649, 549 41 Červený Kostelec

Webové stránky: www.osetrovatelky.ochck.cz

 

Poslání:

 • poskytovat komplexní ošetřovatelské péče potřebným lidem v jejich domácím prostředí,
 • pomáhat nemocným zvládat jejich zdravotní handicap,
 • dohlížet na zdravotní stav nemocných,
 • zajištění služeb v takovém rozsahu, aby klienti nemuseli s námahou docházet za těmito službami mimo domov a nemuseli být předčasně umísťováni v různých zařízeních.

 

Poskytované služby:

 • odběry biologického materiálu,
 • aplikace inzulínu,
 • vyšetření krve,
 • aplikace injekcí,
 • příprava a podávání léků,
 • měření krevního tlaku a pulzu,
 • hodnocení aktuálního zdravotního stavu,
 • měření glykémie glukometrem,
 • rehabilitační ošetřování,
 • převazy,
 • ošetřování stomií a permanentních katetrů,
 • komplexní ošetřovatelská paliativní péče.

 

Cílová skupina:

 • klienti všech věkových kategorií bez rozdílu věku, tedy i děti,
 • senioři,
 • akutně nemocní,
 • dlouhodobě chronicky nemocní,
 • při následné rekonvalescenci,
 • onkologicky nemocní,
 • lidé umírající – v terminálním stádiu života.

Autor: Martin Vondrák