Bře 13

Adresa: Palackého 243, Chlumec nad Cidlinou

Webové stránky: www.chranenebydleni.cz

Poslání:

  • prostřednictvím skupinového chráněného bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením poskytovat takovou podporu a pomoc, aby mohli žít samostatně a individuálně je motivovat k životu srovnatelnému s životem jejích vrstevníků.

 

Poskytované služby:

  • ubytování formou skupinového bydlení,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • podpora osobních asistentek, jež se individuálně věnují klientům. Mají za úkol rozvíjet schopnosti klienta, aby byl schopen samostatně jednat v běžných životních situacích a později v i pracovním procesu.
  • pomoc při prosazování práv a zájmů.

 

Cílová skupina:

  • Chráněné bydlení je určeno lidem s lehkým mentálním postižením zejména od 20 let věku, kteří jsou mobilní (nepotřebují bezbariérové prostředí), a potřebují takovou podporu u běžných denních činností, kterou jim nemůže poskytnout rodina, jiná blízká osoba či terénní nebo ambulantní sociální služba.

Autor: Martin Vondrák