Pro 30

Adresa: Husova 1119, 530 03 Pardubice

Webové stránky: www.darjav.webgarden.cz

Poslání:

 • pomoc romské komunitě při řešení nelehkých životních situacích,
 • spolupráce s majoritní společností při řešení konfliktů a nedorozumění pramenících z neznalosti komunikačních metod romského etnika,
 • každodenní práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém centru.

  

Poskytované služby:

a) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:

 • poskytování služeb sociální prevence,
 • poskytování služeb formou základního sociálního poradenství přispívajících k pomoci a řešení nepříznivých sociálních situací,
 • pomoc při odbourávání sociokulturních handicapů dětí pocházejících z kulturně odlišného prostředí (vzdělávání, doučování a příprava do škol).

 

b) terénní programy:

 • vyhledávání a návštěvy uživatelů v lokalitě či různých zařízeních a v rodinách uživatelů,
 • pracovní terapie – osvojení si základních pracovních návyků,
 • činnosti výchovné a vzdělávací (semináře, přednášky),
 • navazování kontaktů (spolupráce s rodinou uživatelů).

 

Cílová skupina:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,
 • etnické menšiny,
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče,
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
 • osoby v krizi,
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • rodiny s dítětem / s dětmi.

 

Autor: Martin Vondrák