Pro 30

Adresa: A. Krause 1995, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.ssmpce.cz

Poslání:

 • podpora mentálně postižených osob k soběstačnosti (zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, stravování) v možné míře dané jejich postižením,
 • podpora uživatelů ve výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech dle osobního výběru,
 • zprostředkování kontaktů mentálně postižených osob se společenským prostředím a rodinou,
 • podpora při aktivitách, které dopomáhají k jejich sociálnímu začlenění,
 • umožnění odpočinku osobě, která pečuje o člověka s mentálním postižením.

Poskytované služby:

 • pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • rozvíjení praktických dovedností: výuka šití, vaření, zdravotní, rodinná a společenská výchova,
 • muzikoterapie, hudební výchova, individuální výuka na hudební nástroje,
 • výtvarná výchova,
 • jízda na koni s dopomocí,
 • další zájmová činnost,
 • canisterapie,
 • cvičení jógy,
 • pracovní terapie,
 • práce na PC,
 • trivium (čtení, psaní, počítání)

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním a kombinovaným postižením ( ve věku od 9 let do 55 let – výjimečně dle dohody déle), které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a poskytnutí ambulantní sociální služby.

 

Autor: Martin Vondrák