Led 05

Adresa: Třída Masarykova 246, 550 01 Broumov

Webové stránky: http://www.ddbroumov.cz

Poslání:

 • zajišťovat plné zaopatření nezletilým osobám, které ze závažných důvodů nemohou být    vychovávány (krátkodobě i dlouhodobě) ve vlastní rodině,
 • zajišťovat výchovu a péči pro předškolní děti, především s vadami řeči či jinými vadami,
 • zabezpečovat stravování dětem a mládeži umístěným v dětském domově, speciální mateřské škole a pracovníkům zařízení.

 

Poskytované služby:

 • zajištění náhradní výchovné péče nezletilým osobám s nařízenou ústavní výchovou či předběžným opatřením v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání,
 • poskytování plného přímého zaopatření zletilým klientům dětského domova, kteří se připravují na budoucí povolání,
 • azylové pobyty nezletilým jedincům při mimořádných událostech v rodině,
 • předškolní výchova a vzdělávací péče, pomoc dětem s vadami řeči či jinými vadami, kdy je zásadně narušen komunikační proces a s ním i vývoj dítěte,
 • zajištění denní logopedické péče,
 • stravovací služby pro děti umístěné v dětském domově a děti navštěvující speciální mateřskou školu a pracovníky zařízení.

 

Cílová skupina:

 • děti od 3 do 18 let,
 • případně zletilé osoby do 19 let s prodlouženou ústavní péčí,
 • nezletilé matky nebo těhotné dívky s nařízenou ústavní výchovou,
 • klienti dětského domova po dosažení zletilosti až do věku 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání,
 • děti od 3 do 6 let.

 

Autor: Martin Vondrák