Pro 30

Adresa: Ke Tvrzi 235, 530 03 Pardubice

Webové stránky: http://www.ddpardubice.cz

Poslání:

 • vychovávat v bezpečném a vlídném prostředí harmonickou osobnost každého dítěte a klást důraz na slušné chování a vlídné vztahy,
 • snaha cílevědomou soustavnou pedagogickou prací potlačit negativní dopady ústavní péče,
 • pečovat o děti podle jejich individuálních potřeb,
 • ve vztahu k dětem plnit zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální,
 • smysluplně naplnit volný čas dětí kulturními a sportovními zážitky.

 

Poskytované služby:

 •  stravovací služby,
 •  poskytování ošacení,
 •  poradenství,
 •  kulturní a sportovní vyžití,
 •  dohled nad vzděláváním dětí,
 •  rekreační a odpočinkové aktivity,
 • dohled nad hygienou,
 • kontrola zdravotního stavu svěřenců,
 •  poskytování ošacení.

 

Cílová skupina:

 • děti od 3 do 18 let,
 • dospělí, pokud se připravují na povolání, nejdéle však do 26 let.

 

Autor: Martin Vondrák