Bře 13

Adresa: Horní Maršov-Temný Důl 16

Webové stránky: http://www.ddshornimarsov.estranky.cz/

 

Poslání:

  • Škola zajišťuje svým žákům základní všeobecné vzdělání s přihlédnutím k jejich možnostem a schopnostem.
  • Připravuje na životní praxi a případné další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
  • Důležitým prvkem v práci školy je minimalizovat případné páchání další trestné činnosti v budoucnosti.
  • Naučit žáky vážit si lidského života a majetku.

 

Poskytované služby:

  •  vzdělání, ubytování, stravování, volnočasové aktivity.

 

Cílová skupina:

  • děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a  děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování ve věku do  ukončení  povinné školní docházky.

Autor: Martin Vondrák