Led 05

Adresa: Husova 319, 550 01 Broumov

Webové stránky: www.diakoniebroumov.org

Poslání:

 • pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci,
 • vedení lidí v tíživé situaci s cílem jejich osamostatnění,
 • pomoc nalézt své místo ve společnosti,
 • přispění k prevenci kriminality.

 

Poskytované služby:

 • azylové domy Úpice – podpora člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci, posílení jeho psychosociální adaptace, mírnění dopadů bezdomovectví,
 • azylové domy Broumov – podpora člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci, posílení jeho psychosociální adaptace, mírnění dopadů bezdomovectví,
 • sociální rehabilitace – podpora začleňování uživatelů služby do společenského života bez sociálního vyloučení, podpora schopnosti uplatnit se na trhu práce, posílení sebevědomí a soběstačnosti, nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností při překonávání obav ze životních změn.

 

Cílová skupina:

 • osoby bez přístřeší,
 • osoby, žijící v sociálně vyloučených komunitách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • osoby ohrožené závislostí na návykových látkách,
 • pachatelé trestné činnosti,
 • osoby těžce umístitelné na trhu práce,
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané.

 

Autor: Martin Vondrák