Led 06

Adresa: Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř

Webové stránky: http://www.milicak.cz/

 

Poslání:

 • usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, jež se ocitají v nepříznivé životní situaci,
 • poskytnout prostor, informace, odbornou pomoc a podporu,
 • snaha předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

 

Poskytované služby:

 • poskytnutí prostoru pro smysluplné trávení volného času,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby,
 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostech klientů,
 • zajištění pitného režimu,
 • nabídka sportovních, zájmových i kulturních aktivit,
 • spolupráce s rodinou v případě zájmu dítěte,
 • poskytování kontaktů klientům pro zlepšení jejich informovanosti o dalších návazných sociálních službách v regionu,
 • seznamování klientů s nebezpečím jednotlivých sociálně nežádoucích jevů,
 • výlety.

 

Cílová skupina:

 • děti a mládež ve věku 6 – 26 let, jež:
 • žijí v Jaroměři a blízkém okolí,
 • zažívají obtížné životní události (rozpad rodiny, problémy se vztahy ve škole, apod.),
 • zažívají konfliktní společenské situace (násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách, konflikty s dospělými, vandalismus, drobné krádeže, výtržnictví),
 • zažívají negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti),
 • se ocitají v omezujících životních podmínkách (zanedbávání a týrání, sexuální zneužívání, obtížný přístup ke vzdělání),
 • chtějí smysluplně využívat svůj volný čas pomocí volnočasových aktivit.

Autor: Martin Vondrák