Led 06

Adresa: Česká Skalice, Riegrova 837, PSČ 552 03

Webové stránky: http://www.dduspcskalice.cz/

Poslání:

 • domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby ženám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Poskytované služby:

 • pobytové služby (ubytování – kapacita 157 lůžek, celodenní stravování),
 • zdravotní a ošetřovatelská péče,
 • odesílání uživatelů do zdravotnického zařízení a ambulancí za doprovodu ošetřujícího personálu,
 • rehabilitace, léčebná tělesná výchova, a to jak skupinová, tak i individuální, solux, magnetoterapie,
 • kulturní a rekreační péče,
 • zajištění a poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zajišťování praxí studentů SOŠS EA v Náchodě, a to jak na ošetřovatelském úseku, tak i na sociálním úseku; praxí studentů Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové.

 

Cílová skupina:

 • senioři – muži a ženy,
 • ženy bez omezení věkové hranice se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení.

 

 

Autor: Martin Vondrák