Led 05

Adresa: Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov

Webové stránky: http://www.pohodahumburky.cz

Poslání:

 • poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,
 • sociální pobytová služba je poskytována takovým způsobem, který vytváří podmínky pro podporu klienta v jeho běžném způsobu života a poskytování pomoci v oblastech, které sám již nezvládá, popřípadě komplexní ošetřovatelskou péči, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje,
 • cílem poskytované sociální služby je „služba šitá na míru“, která zachovává vazby klientů na přirozené prostředí (rodinu, přátele), napomáhá využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti, a snaží se tak o udržení a zlepšení soběstačnosti klientů.

 

Poskytované služby:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina:

 • senioři (ve věku od 60 let) částečně soběstační s nutnou pravidelnou pomocí při základních životních potřebách,
 • senioři se sníženou mobilitou či imobilní,
 • senioři se sníženou soběstačností vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu změny psychického stavu, která však nevyžaduje poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem.

 

Autor: Martin Vondrák