Pro 30

Adresa: Štrosova 357, 530 03 Pardubice

Webové stránky: http://www.ssmpce.cz/dpsk.htm

 

Poslání:

 • posláním pobytové služby Domova pro seniory je být přátelským zařízením pro uživatele služeb a jejich blízké,
 • podpora uživatelů v soběstačnosti s ohledem na individuální potřeby jednotlivce,
 • důraz je kladen na bezpečné a příjemné prostředí s  optimálním  poměrem  mezi  sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péčí,
 • v  chování k uživatelům se ve všech situacích přistupuje s  respektem a úctou.

 

Poskytované služby:

 • moderní sociální zařízení s vyšší podporou odborné ošetřovatelské péče,
 • ubytování,
 • materiální zabezpečení,
 • systém stravování,
 • odborná zdravotnická a sociální péče,
 • optimální podpora při vedení uživatelů k soběstačnosti,
 • předcházení sociální izolaci uživatelů a přispívání k jejich celkovému dobrému stavu,
 • zachovávání přirozené vztahové sítě uživatele – kontakty s rodinou, známými a blízkým okolím,
 • výchovně vzdělávací činnost,
 • volnočasové aktivity,
 • zájmová činnost,
 • úklid pokojů a společných prostor,
 • praní prádla.

 

Cílová skupina:

 • uživatelé, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • uživatelé od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména schizofrenie, schizofrenních poruch a poruch s bludy, poruch nálad
  a organických duševních poruch (různé typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • osoby, které nejsou schopny se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby.

 

Autor: Martin Vondrák