Led 05

Adresa: Dr.Vojtěcha 93, 503 52 Skřivany

Webové stránky: http://www.usp-skrivany.cz/

Poslání:

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením – poskytování kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby osobám s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost v důsledku svého zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
 • Chráněné bydlení – poskytování kvalitních a individuálně zaměřených sociálních služeb osobám s mentálním postižením, vedoucích k minimalizaci podpory uživatele s důrazem kladeným na vlastní samostatnost,
 • cílem je udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat sociální začleňování uživatelů služeb tak, aby se život uživatele služby blížil způsobu života jeho vrstevníků.

 

Poskytované služby:

 • stravování,
 • ubytování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti.

 

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním postižením ve věku 18 – 64 let,
 • osoby s kombinovanými vadami ve věku 18 – 64 let.

Autor: Martin Vondrák