Led 05

Adresa: Frošova 1414, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: http://ps.kostelecno.cz/sluzby/domovinka/

Poslání:

 • cílem služby Domovinka je pomoci rodině v péči o seniora, osobu se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jsou ostatní členové rodiny v zaměstnání nebo nemohou péči z jiných důvodů zajišťovat,
 • další snahou je poskytnout pomoc a podporu osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením, mentálním postižením nebo chronickým onemocněním.

 

Poskytované služby:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (ruční práce, sledování TV, luštění křížovek, společenské hry, cvičení),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky po okolí, návštěvy společenských akcí),
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod klientů k lékaři, k holiči, k jednání na úřady apod.).

 

Prostředí služby Domovinka:

 • služby Domovinky – centra denních služeb jsou poskytovány v Domě s pečovatelskou službou, Frošova 1414 v Kostelci nad Orlicí. K tomuto účelu se využívá dřívější upravená společenská místnost,
 • klienti při svém pobytu využívají kuchyňky, velké společenské místnosti spolu s odpočívárnou, samostatného bezbariérového WC a sprchového koutu. Domovinka je vybavena zařízením a nábytkem v domácím stylu. Snahou této služby je zejména to, aby se zde klienti cítili spokojeně a bezpečně.

 

Cílová skupina:

 • senioři,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby, které trpí chronickým onemocněním,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s tělesným postižením.

 

Autor: Martin Vondrák