Bře 13

Adresa: Julia Fučíka 873, Nový Bydžov

Webové stránky: www.pomocseniorum.cz

Poslání:

  • Nezisková organizace DUHA o.p.s. provozuje domy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelskou službu, denní centrum a odlehčovací službu pro seniory, či občany se zdravotním postižením, kteří k životu nepotřebují komplexní péči, ale různý stupeň pomoci, jež jim umožní vést relativně samostatný život.

 

Poskytované služby:

  • Terénní pečovatelská služba poskytuje potřebné služby a péči v domácnosti klienta. Jsou to např. nákupy, rozvoz obědů, podávání obědů. Cílem organizace je zabezpečit plnohodnotný život seniorů a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.
  • Centrum denních služeb je ambulantní typ sociální služby, kdy občan dochází, nebo je dopravován do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Cílem této služby je pomoci rodinám s péčí o jejího člena a tím umožnit co nejdelší pobyt v domácím prostředí.
  • Pobytová odlehčovací služba poskytuje potřebné služby občanům se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
  • Služby jsou zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem zabezpečit jim plnohodnotný život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.

 

Cílová skupina:

  • Domy s pečovatelskou službou jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. seniory, případně zdravotně postižené občany, kteří k životu nepotřebují komplexní péči, ale různý stupeň pomoci, jež jim umožní vést relativně samostatný život.

Autor: Martin Vondrák