Led 05

Adresa: Komenského 245, 550 01 Broumov

Webové stránky: www.ulita.org

 

Poslání:

 • uskutečňovat zájmové vzdělávání a další činnosti ve stanovených oblastech působení,
 • přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času dětí, mládeže a dospělých,
 • plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů.

 

Poskytované služby:

 • sportovní aktivity (stolní tenis, fotbal, florbal, in-line bruslení, volejbal, horolezecký kroužek, orientační běh, ostatní sportovní aktivity),
 • pohybové aktivity (orientální tanec, taneční kroužek, HIP-HOP, DISCO tanec, společenský tanec),
 • výuka hry na hudební nástroje ( kytara, zobcová flétna ..),
 • rozvoj a vyžití v oblasti výtvarné a estetické,
 • nabídka jiných zájmových aktivit ( divadelní kroužek, rybářský kroužek,….),
 • možnost připojení na internet a práce na PC,
 • výuka základních znalostí práce na PC pro dospělé,
 • výuka cizích jazyků,
 • harmonizační cvičení pro dospělé,
 • občerstvení a čajovna pro návštěvníky zařízení,
 • organizace volného času dětí v době školních prázdnin,
 • organizování různých akcí pro širokou veřejnost v průběhu celého roku ( Drakiáda, Martinské slavnosti, Advent v Ulitě, Karneval, Čarodějnice….),
 • programy pro rodiče s dětmi – kluby maminek,
 • školní výukové programy.

 

Cílová skupina:

 • rodiče s dětmi,
 • děti mateřských škol 3- 6 let,
 • žáci základních škol do 15 let,
 • mládež a studenti 15-18 let,
 • dospělí.

Autor: Martin Vondrák