Led 06

Adresa: Mlýnská 159, 547 01, Náchod

Webové stránky: http://www.charitanachod.cz/pages/dpc.htm

Poslání:

  • pomoc dospělým lidem v tíživé životní situaci.

 

Poskytované služby:

  • ubytování,
  • sociálně-terapeutická činnost,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
  • nácvik praktických dovedností,
  • aktivizační a vzdělávací programy,
  • zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím,
  • možnost přípravy stravy.

 

Cílová skupina:

  • muži a ženy ve věku 18 – 26 let v tíživé životní situaci.

 

Autor: Martin Vondrák