Pro 30

Adresa: Jungmannova 2550, 530 02  Pardubice

Webové stránky: http://www.skp-centrum.cz/osoby-bez-pristresi/dum-na-puli-cesty/

 

Poslání:

 • Posláním Domu na půli cesty SKP-CENTRUM, o.p.s. se sídlem v Pardubicích je napomáhat změnám v chování a postojích mladých lidí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci tak, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě.

Poskytované služby:

 • poskytnutí ubytování – zpravidla v délce 1 roku,
 • pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociální, pracovní, finanční poradenství a základy právního poradenství,
 • individuální průvodcovství.

 

Cílová skupina:

 • lidé ve věku 17 – 26 let,
 • odcházející ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče,
 • po vykonání výkonu trestu odnětí svobody,
 • bez rodinného zázemí nebo s nefunkčním rodinným zázemím,
 • v tíživé životní situaci.

Autor: Martin Vondrák