Led 05

Adresa: Náchod, Mlýnská 189, PSČ 547 01

Webové stránky: http://www.charitanachod.cz

Poslání:

  • poskytování pomoci sociálně slabým skupinám obyvatel, ženám a mužům v nepříznivé či krizové životní situaci,
  • poskytování charitativních a ošetřovatelských služeb.

 

Poskytované služby:

  • ubytování v azylovém domově pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé či krizové životní situaci,
  • ubytování pro ženy a muže ve věku 18 až 26 let nacházející se v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami,
  • zajištění odborné zdravotní a ošetřovatelské péče v domácím prostředí klienta (péče o onkologicky nemocné a dlouhodobě nemocné, prevence a léčba proleženin, převazy bércových vředů, pooperačních ran apod., aplikace inzulínu, injekcí a infuzní terapie, odběry krve a jiného biologického materiálu, cílená kontrola stavu pacienta – příprava a podávání léků, měření krevního tlaku, pulsu apod., pohybová a rehabilitační léčba, tlumení bolesti),
  • charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

 

Cílová skupina:

  • matky s dětmi a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci,
  • dospělé ženy a muži ve věku 18 – 26 let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí,
  • osoby, které nejsou schopny si samy zajistit potřeby spojené s provozem své domácnosti,
  • osoby s akutním nebo chronickým onemocněním závislé na cizí pomoci.

 

 

Autor: Martin Vondrák