Led 01

Adresa: Nerudova 880, Pardubice

Webové stránky: http://www.fod.cz

 

Poslání:

 • poskytování služeb pro děti, které potřebují okamžitou pomoc,
 • přijetí novorozenců, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení,
 • Cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče.

 

Poskytované služby:

 • vyhledává zanedbávané, týrané, zneužívané i jinak sociálně ohrožené děti a poskytuje jim podle potřeby ve spolupráci s příslušnými státními orgány či institucemi na ochranu dětí potřebnou pomoc,
 • zřizuje a provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • podporuje rozvoj náhradní rodinné péče: vyhledává vhodné náhradní rodiny, informuje veřejnost o ohrožených dětech, zřizuje a spravuje objekty pro rodiny pěstounů, zajišťuje poradenskou a hmotnou pomoc náhradním rodinám, pro něž mimo jiné pořádá kulturně-výchovné, vzdělávací, sportovní a rekreační akce,
 • pomáhá při vřazování do společnosti dětem, které po dosažení zletilosti odcházejí z dětských domovů a jiných zařízení náhradní výchovné péče, a zřizuje pro ně azylové byty a ubytovny s navazující poradenskou a sociální pomocí,
 • provozuje krizovou linku pro matky tající těhotenství a porod,
 • azylové domy Fondu ohrožených dětí poskytují přechodné ubytování na nezbytnou dobu a sociální pomoc a podporu rodinám s dětmi ohroženými bytovou nouzí nebo domácím násilím, které nemají jinou možnost vhodného bydlení.

 

Cílová skupina:

 • novorozenci,
 • děti, které se staly obětí domácího násilí, zanedbávání, týrání, zneužívání apod.,
 • rodiče, kteří nejsou schopni zajistit řádnou péči (včetně bytových důvodů),
 • děti svěřené za účelem náhradní rodinné péče.

 

Autor: Martin Vondrák