Led 05

Adresa: Poláčkovo náměstí 85, 516 01  Rychnov nad Kněžnou

Webové stránky: www.helpion.cz

 

Poslání:

  • poskytování pomoci a podpory osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým sociálním vyloučením a podpora sociálních služeb, zejména azylových domů.

 

Poskytované služby:

  • realizace programů podporujících návrat znevýhodněných osob na trh práce,
  • nabídka doplňkových a navazujících služeb ke službám sociální prevence,
  • identifikace a realizace projektů v souladu s principy sociální ekonomiky.

 

Cílová skupina:

  • sociálně znevýhodněné a vyloučené osoby.

Autor: Martin Vondrák