Led 05

Adresa: Kostelecké Horky 25, 517 41  Kostelec nad Orlicí

Webové stránky: http://www.inexsda.kosteleckehorky.cz/

 

Poslání:

  • pracovat s dětmi a mládeží (i s jejich rodiči a prarodiči) ve venkovském regionu, smysluplně naplňovat jejich volný čas, předávat tradiční hodnoty venkovského životního stylu,
  • vytvářet a realizovat programy ekologické výchovy a rozvojového vzdělávání pro děti, školy i dospělou veřejnost, poskytovat ekoporadenství,
  • propagovat dobrovolnictví na všech úrovních společnosti, nabízet služby a poradenství v neziskovém sektoru, v oboru psaní a vedení projektů především pro organizace venkovských regionů.  

 

Poskytované služby:

  • pobyt a ubytování v „ Rodinném centru v Modrém domě“: Modrý dům jako původně venkovské rodinné obydlí se zázemím pro chov domácích zvířat a zahradou je ideálním místem pro rodinné rekreačně-vzdělávací pobyty. V současné době nabízí možnost pobýt zde v příjemném prostředí Podorlické krajiny a podílet se na chodu centra, možnost  zorganizovat si vlastní program, anebo si zpestřit pobyt odpolední tvořivou dílnou pro děti i dospělé, v rámci které se seznámí s tradičními řemeslnými technikami. Vítaná je také pomoc na zahradě nebo účast na pracovním víkendu, kdy se bude společně místo zvelebovat a vytvářet další zázemí. Děti se dozvídají, jak lidé žili a pracovali prostřednictvím vlastní praktické zkušenosti. Poznáváním cenných hodnot života tradičně spojeného se zemí a přírodou se děti spojují s kořeny a kontinuitou lidského života,
  • nabídka programů ekologické výchovy pro školy, slouží jako doplnění Environmentální výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a k rozvíjení mezipředmětových vazeb.

 

Cílová skupina:

  • děti a mládež,
  • celé rodiny,
  • školy,
  • zájemci o environmentální problematiku, venkovský životní styl a s ním spojené tradiční předávání hodnot.

Autor: Martin Vondrák