Bře 13

Adresa: K Vodárně 185, Nové Město nad Metují

Webové stránky: http://www.junak-uta.cz/

 

Poslání:

  • Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Baden Powellem.

 

Poskytované služby:

  • setkávání s mladými lidmi z celého světa,
  • podporuje komunikační schopnosti,
  • odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur,
  • přímý styk s lidmi, jimž osud určil žít v odlišném prostředí, než na jaké jsou děti zvyklé.

 

Cílová skupina:

všechny děti a mladí lidé, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě.

Autor: Martin Vondrák