Pro 30

Adresa: Češkova 2701, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.laxus.cz

 

Poslání:

 • poskytování sociálních a zdravotních služeb uživatelům drog a jejich blízkým osobám v Hradci Králové a Pardubicích,
 • poskytování služeb vychází z principu snižování zdravotních a psychosociálních rizik plynoucích z užívání drog, z principu veřejného zdraví a z principu nízkoprahovosti,
 • cílem je umožnit klientům vést a rozvíjet běžný způsob života.

 

Poskytované služby:

 •  výměnný injekční program,
 •  krizová intervence,
 •  testování na hepatitidy a HIV,
 •  potravinový servis,
 •  hygienický servis,
 •  základní zdravotní ošetření,
 •  poradenství a informace,
 •  zprostředkování kontaktu s jinými institucemi,
 •  asistenční služba.

 

Cílová skupina:

 • injekční uživatelé nelegálních drog,
 • blízké osoby uživatelů drog (sexuální partneři, rodinní příslušníci, atd.),
 • neinjekční uživatelé drog ve specifických životních situacích (jde zejména o osoby, které se vlivem životních okolností ocitly ve společnosti injekčních uživatelů, žijí s nimi, sdílejí společné prostory, a jsou tak více ohroženy návykovými látkami).

Autor: Martin Vondrák