Led 06

Adresa: Otakarova 662,  508 01 Hořice

Webové stránky: http://www.klubklokanek.eu

Poslání:

 • sdružit rodiny, které pečují o dítě se zdravotním problémem,
 • pomoci těmto rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné situaci,
 • posilovat pocit sounáležitosti a organizovat nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost zajímavé akce,
 • pořádat odborné přednášky a semináře,
 • zajistit aktuální informace o platných zákonech, o sociálním zabezpečení pro rodiny  s dětmi se zdravotním postižením a informace, týkající se vhodných kompenzačních pomůcek.

  

Poskytované služby:

 • volnočasové aktivity – tvůrčí dílny,
 • vícedenní pobytové kurzy,
 • rehabilitační plavání,
 • kulturní akce i pro veřejnost – Den dětí, Prakiáda,
 • předvánoční setkání s vánočním vyprávěním, soutěžemi a zábavným programem,
 • odborné přednášky a semináře,
 • poznávací výlety, exkurze,
 • poradenství v oblastech sociálně-právních,
 • osobní asistence v předškolních a školních zařízeních,
 • přednášky o dobrovolnictví.

 

Cílová skupina:

 • registrovaní členové – zdravotně postižené děti: astmatici, alergici, diabetici, děti s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením.
 • řádní členové – rodiče dětí se zdravotním postižením a ostatní, kterým je tato problematika blízká, dále mládež se zdravotním postižením.

 

Autor: Martin Vondrák