Bře 13

Adresa: Družstevní 587, Nové Město nad Metují

Webové stránky: www.klubmandl.cz

 

Poslání:

  • Klub Mandl usiluje o to, aby děti a mládež ve věku od 12 do 21 let z Nového Města nad Metují a blízkého okolí úspěšně dospěly, a dokázaly tak samy vlastními silami rozeznat a samostatně řešit své problémy a těžkosti a uměly se zodpovědně rozhodovat o svém životě.

 

Poskytované služby:

  • podpora ve zvládání obtížných situací, a to pomocí rozhovorů, předáváním informací o různých typech návazných služeb (poradny, psycholog…), doprovázením, nácvikem některých situací atd.,
  • předcházení chování, které by  mohlo nějak ohrozit člověka, a to pomocí besed a přednášek, rozhovorů ve skupině a diskuzemi na vybrané téma, předáváním informací, přípravami aktivit a akcí.
  • podpora adekvátního vřazení do společnosti, a to pomocí skupinových her, besed,  přednášek, informováním veřejnosti o způsobech života mladých lidí.

 

Cílová skupina:

  • děti a mladí lidé ve věku 12 – 21 let z Nového Města nad Metují a okolí, kteří řeší nebo se ocitají v nějaké nepříznivé situaci a chtěli by s ní pomoci, odreagovat se, a případně poradit, jak se chovat, aby se do takové situace příště nedostali.

Autor: Martin Vondrák