Led 06

Adresa: Zelená 157, Náchod 547 01

Webové stránky: www.hopsacek.cz

Poslání:

 • vytvoření veřejného místa, které bude sloužit především pro rodiny s dětmi,
 • posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy,
 • pomoc maminkám na mateřské dovolené, které se často cítí izolované či společností nedoceněné, navázat kontakt s jinými maminkami a nalézt prostor pro činnost svou i svých dětí,
 • předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života,
 • poskytnutí možnosti rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí,
 • zaměření na posilování vztahu k rodnému městu, zemi, přírodě a znevýhodněným občanům,
 • prevence nezaměstnanosti a dalších patologických jevů v rodině.

 

Poskytované služby:

 • setkávání rodičů s malými dětmi (zejména těch na MD) z Náchoda a okolí v rámci každodenního pravidelného programu mateřského centra,
 • široká nabídka kroužků pro předškolní a školní děti během školního roku,
 • nabídka příměstských táborů během letních prázdnin,
 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi (karnevaly, přespávání v mateřském centru, besídky, stříhání vlásků),
 • pořádání akcí pro rodiče (kurzy, besedy, přednášky, workshopy, masáže, vánoční trhy a dílny),
 • pořádání akcí pro veřejnost (burzy, výstavy, besedy a odborné semináře pro širokou veřejnost),
 • příležitostné hlídání dětí v mateřském centru.

 

Cílová skupina:

 • rodiče s dětmi na mateřské dovolené,
 • rodiče s předškolními dětmi,
 • školní děti.

 

Autor: Martin Vondrák