Led 05

Adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov

Webové stránky: https://www.riaps.cz

 

Poslání:

 • poskytování anonymních a bezplatných zdravotních a sociálních služeb zmírňujících dopady užívání návykových látek,
 • navázání a udržení kontaktu s uživateli nelegálních návykových látek,
 • minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog, včetně prevence přenosu infekčních chorob,
 • motivace klienta ke změně životního stylu v pozitivním směru, tzn. k přechodu od rizikových forem užívání k formám méně rizikovým, odkázání a zprostředkování kontaktu na ostatní odborná zdravotnická a sociální zařízení,
 • minimalizace rizik infekčních chorob pro většinovou populaci (s tím související sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu).

 

Poskytované služby:

 • výměnný program (výměna stříkaček – Braun 0,5 ml; 1 ml),
 • poskytování informací ohledně relativně bezpečného užívání látky a bezpečného sexu,
 • poskytování zdravotnického materiálu (destilovaná voda, filtry, alkoholové a suché tampony, kyselina askorbová, želatinové kapsle, kondomy),
 • ošetření drobných poranění (dezinfekce, náplasti),
 • hygienický servis (sprcha, praní prádla),
 • potravinový servis (káva, čaj, instantní polévky, šťáva),
 • testování uživatelů drog, sexuálních partnerů a uživatelů – HIV, hepatitida typu B a C, syfilis, těhotenské testy,
 • zdravotní a sociálně právní poradenství,
 • asistenční služba (doprovod na úřady, zdravotnická zařízení),
 • telefonické konzultace,
 • krizová intervence,
 • poradenství pro rodiče a další blízké osoby,
 • zajištění léčby na specializovaných pracovištích, zajištění potřebných vyšetření.

 

Cílová skupina:

 • primární cílovou skupinou jsou injekční uživatelé návykových látek nebo lidé užívající nelegální návykové látky dlouhodobě,
 • osoby ohrožené závislostí na návykových látkách,
 • uživatelé nelegálních návykových látek nebo omamných psychotropních látek starší 15 let,
 • v rámci vybraných služeb rodiče, další osoby blízké uživatelům, experimentátoři a rekreační uživatelé návykových látek.

Autor: Martin Vondrák