Pro 30

Adresa: Rokycanova 2654, 53002 Pardubice

Webové stránky: www.krizovatka-hc.cz

Poslání:

 • Posláním sdružení je hledat s každým člověkem s tělesným nebo kombinovaným postižením jeho vlastní, smysluplnou cestu jak žít naplno svůj život, a pomáhat mu v začlenění do společnosti.
 • Přispívat k minimalizaci dopadu zdravotního postižení osob s tělesným postižením, zamezit jejich sociálnímu vyloučení, zvýšit jejich šance na nalezení vhodného pracovního uplatnění a pomáhat jim žít hodnotně a rovnoprávně jako žijí lidé bez handicapu.

 

Poskytované služby:

 • sociální poradenství
  • pomoc a podpora při vyřizování příspěvků a dávek pro zdravotně postižené občany, informace o vzdělávání a zaměstnávání, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek
   • poradenství při výběru kompenzační pomůcky (vozíky + příslušenství, pomůcky pro domácnost…), spolupráce s dodavateli, prezentační akce s možností vyzkoušení kompenzační pomůcky, informace o možnosti speciální technické úpravy vozidla (ruční řízení, otočná sedačka, rampy, jeřábky…).
  • sociální rehabilitace
  • ergoterapie
  • Nácvik ADL:
   • nácvik chůze, stoje,
   • nácvik stability sedu (na válci, míči, balanční čočce, podložce),
   • nácvik mobility na žíněnce,
   • nácvik přesunů (na lůžko, na vozík, na WC, na zem, do auta),
   • nácvik oblékání,
   • nácvik sebesycení,
   • nácvik vaření a přípravy jednoduchých jídel,
   • posilování a protahování oslabených, zbylých svalových skupin,
   • cvičení na rehabilitačních míčích – protahování, posilování a aktivace nejen hlubokého stabilizačního systému,
   • škola zad (správná manipulace s břemeny, správná postura při pracovních úkonech aj.),
   • ergonomie práce na PC + úprava pracovního místa,
   • poradenství – speciální pomůcky pro domácnost, zdravé spaní a sezení,
   • základní poradenství – úprava automobilu (ruční řízení, otočná sedačka, rampy, jeřábky, aj.),
   • poradenství v úpravě domácího prostředí,
   • SRT – Synergická reflexní terapie – snížení spasticity, zlepšení hybnosti, zmírnění patologie postižení,
   • bazální stimulace,
   • výcvik jemné motoriky a úchopů,
   • mobilizace kloubních spojení,

trenink paměti, orientace a pozornosti,

 • nácvik komunikačních a sociálních dovedností,
 • nácvik grafomotoriky,
 • skupinová ergoterapie – kreativní techniky,

 

 • Vzdělávací kurzy
  • individuální kurzy PC pro začátečníky i pokročilé, možnost přípravy na Certifikát ECDL, počítačové poradenství, kurz komunikace s nácvikem komunikačních dovedností a sebeprezentace a kurz výuky anglického jazyka.
 • Sociálně aktivizační činnosti
  • sociálně terapeutické činnosti, např. hipoterapie a canisterapie, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – výlety, rekondiční pobyty, kulturní akce, sportovní aktivity, přednášky, besedy na zajímavá témata, exkurze, společná setkávání a výměna zkušeností o životě s tělesným postižením.
 • Osvětová činnost o problematice osob s tělesným postižením
  • styk se specializovanými zdravotnickými zařízeními, vydávání časopisu Kompas, besedy a semináře o zdravotním postižení a prevence proti úrazům.
 • Odborné praxe
  • nabídka odborných praxí pro studenty VŠ nebo VOŠ oborů sociální práce, speciální pedagogika, ergoterapie a dalších příbuzných oborů.

Cílová skupina:

 • osoby s tělesným postižením a kombinovanými vadami (tělesné postižení + zrakové, mentální) v nepříznivé sociální situaci, od šestnácti let.

 

Autor: Martin Vondrák