Pro 30

Adresa: Milheimova 827, 530 02 Pardubice

Webové stránky: http://www.laxus.cz/

Poslání:

 • vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí,
 • poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog,
 • ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace,
 • ochrana veřejného zdraví,
 • poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.

 

Poskytované služby:

 •  výměna injekčních stříkaček,
 •  bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček,
 •  distribuce zdravotnického materiálu a kondomů,
 •  poskytování informací o způsobech bezpečnějšího užívání drog,
 •  distribuce informačních letáků o infekčních onemocněních,
 •  poskytování krizové intervence,
 •  zprostředkování kontaktu nebo odkazu na další zdravotní a sociální služby,
 •  odborně provedený sběr injekčních stříkaček,
 •  testy na hepatitidu C a HIV.

 

Cílová skupina:

 • injekční uživatelé drog,
 • neinjekční uživatelé drog,
 • rodiče a osoby blízké uživatelů drog.

 

Autor: Martin Vondrák